تبلیغات
ما دلواپسیم - بعضی سیاست مدارها خجالت بکشن
ما دلواپسیم
*بسم االه الذی اقوا من كل الصواریخ*.