تبلیغات
ما دلواپسیم - باور نداریم که در مقابل فعالیت سه شیفته دشمن، باید شبانه روزی کار کنیم
ما دلواپسیم
*بسم االه الذی اقوا من كل الصواریخ*.