تبلیغات
ما دلواپسیم - اگر در دیدار دانشجویی بودید چه نکته‌ای را مطرح می‌کردید؟
ما دلواپسیم
*بسم االه الذی اقوا من كل الصواریخ*.