تبلیغات
ما دلواپسیم - اقای روحانی از جیب مردم شعار ندهید
ما دلواپسیم
*بسم االه الذی اقوا من كل الصواریخ*.