تبلیغات
ما دلواپسیم - خداقوت جانانه به کارگران "عزیز،رزمندگا ن " جنگ اقتصادی
ما دلواپسیم
*بسم االه الذی اقوا من كل الصواریخ*.