تبلیغات
ما دلواپسیم - و اما دوباره نوکری برای ارباب ...
ما دلواپسیم
*بسم االه الذی اقوا من كل الصواریخ*.